Slangerup Vandværk 5200 m2 tagdækning

 

Medlem af

Dansk byggeri

 

icopal plus garanty

Giver 15 års garanti

 

Nybyggeri


NLT Tagdækning tilbyder tagentrepriser ved nybyggeri af boliger eller erhvervsbyggeri for både erhvervslivet og den private person.


Vores arbejde udføres i henhold til TORs gældende anvisninger samt bygningsreglementets skærpede krav til de nye energibestemmelser.


Dansk Byggeris standardforbehold af januar 2007 med faglige forbehold for tagdækningsarbejder, er gældende for alle tilbud.


Ved enhver opgave foretages der løbende kvalitetssikring.

 

 

Renovering


Løsninger og udførelse af renovering er en tillidssag og NLT Tagdækning har på dette område mange års erfaring med valg af de rigtige løsninger og udførelser.


Merisolering – en nem, sikker, effektiv og økonomisk løsning, da det største varmetab ofte sker gennem den 5. facade – nemlig taget.

 

 

Vedligeholdelse


NLT Tagdækning tilbyder regelmæssige eftersyn af taget. Vi udarbejder en vedligeholdelsesplan, hvor taget efterses for skader, buler mv. Hætter og brønde efterses og manglende bladfang isættes

.
Tageftersynet foretages umiddelbart i forlængelse af efteråret og efter vinteren, da det er denne periode, hvor taget er mest udsat.